گزارش برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی ایران ایتکس

نمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات ایران ایتکس در تاریخ 25 بهمن ماه 1399 آغاز شده و در تاریخ  5 اسفند 1399 به اتمام رسید.

شعار این نمایشگاه: با یک کلیک وارد دنیای فناوری اطلاعات شوید

اطلاعات این نمایشگاه به شرح زیر می باشد.

نقشه جانمایی غرفه ها در نمایشگاه مجازی ایران ایتکس

نقشه جانمایی نمایشگاه ایران ایتکس
TOP