رویداد های جانبی نمایشگاه ایران ایتکس

یکی از موارد مهم هر نمایشگاه رویداد هایی می باشد که در کنار بازدید از نمایشگاه مورد توجه شرکت کنددگان قرار می گیرد.


1- کارگاه های آموزشی

برگزاری کارگاه های آموزشی در حاشیه نمایشگاه ایران ایتکس امری اجتناب نا پذیر است. اکثر شرکت کنندگان در نمایشگاه ها علاوه بر مشاهده محصولات و خدمات شرکت ها، تمایل به یادگیری و آموزش مطالب مرتبط با نمایشگاه را دارند. لذا در این بخش، شرکت های حاضر در نمایشگاه می توانند با هماهنگی تیم برگزارکننده کارگاه های آموزشی را با حضور عموم شرکت کنندگان برگزار کنند.در این خصوص فضایی به عنوان سالن کارگاه ها در فضای اصلی نمایشگاه در نظر گرفته خواهد و همچنین این لیست کارگاه ها در برنامه های نمایشگاه قرار خواهد گرفت و اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.

2- پنل انتقال تجربه ( داستان های موفقیت و شکست بزرگان فناوری اطلاعات )

هدف اصلی این بخش انتقال تجربه بزرگان این حوزه، ارائه دلایل موفقیت و شکست افراد سرشناس در این حوزه، ایجاد انگیزه برای راه اندازی کسب کار های نوین و خلاقانه

3- پنل استارتاپ ها موفق

این بخش به صورت گفتگو محور با حضور دو الی سه استارتاپ برگزار می شود و هدف اصلی این پنل بررسی چالش های پیش روی استارتاپ ها موفق و نوپا و دلایل موفقیت و شکست استارتاپ ها می باشد.

TOP