آرشیو کلیه سخنرانی ها

فیلم های سخنرانی نخستین دوره نمایشگاه مجازی فناوری اطلاعات ایران ایتکس و هشتمین جشنواره فناوری اطلاعات گشور به تفکیک برنامه زمان بندی به شرح زیر می باشد:

روز نخست و افتتاحیه نمایشگاه

25 بهمن ماه 1399

روز دوم نمایشگاه

26 بهمن ماه 1399

روز سوم نمایشگاه

27 بهمن ماه 1399

روز چهارم نمایشگاه

28 بهمن ماه 1399

روز پنجم نمایشگاه

29 بهمن ماه 1399

روز ششم نمایشگاه

30 بهمن ماه 1399

روز هفتم نمایشگاه

2 اسفند ماه 1399

روز هشتم نمایشگاه

3 اسفند ماه 1399

روز نهم نمایشگاه

4 اسفند ماه 1399

روز دهم نمایشگاه و مراسم اختتامیه

5 اسفند ماه 1399

TOP