ثبت نام بازدید از نمایشگاه ایران ایتکس

توضیحات:

1- بازدید از نمایشگاه ایران ایتکس برای عموم آزاد و رایگان می باشد.

2- مزیت های بازدید از نمایشگاه را اینجا مشاهده بفرمایید.

3- موضوعات و محور های نمایشگاه را در این قسمت مشاهده بفرمایید.

4- اطلاعات تکمیلی در خصوص رویداد های جانبی نمایشگاه را در این قسمت مشاهده بفرمایید.

5- در صورتی که سوال یا ابهامی در خصوص نمایشگاه و رویدادهای جانبی داشتید، با ما تماس بگیرید.

TOP