برنامه زمان بندی دومین دوره نمایشگاه ایران ایتکس

16 الی 18 مهر 1402 در محل دانشگاه صنعتی شریف

برنامه زمان بندی نمایشگاه ایران ایتکس به صورت روزانه به شرح زیر می باشد.

برنامه زمان بندی نمایشگاه ایران ایتکس
برنامه زمان بندی نمایشگاه ایران ایتکس
برنامه زمان بندی نمایشگاه ایران ایتکس
TOP