دمو نمایشگاه ایران ایتکس

دمو نمایشگاه ایران ایتکس فقط برای آشنایی غرفه داران و بازدید کنندگان با محیط نمایشگاه مجازی پیاده سازی شده و فضای اصلی نمایشگاه در حال به روز رسانی می باشد.

TOP