فرم ثبت نام حضوری بازدیدکنندکان

دومین دوره نمایشگاه ایران ایتکس

نمایشگاه کسب و کارهای فناوری اطلاعات گشور سال 1402

اطلاعات تماس

نام(ضروری)
تاریخ تولد(ضروری)
لطفا آخرین مدرک تحصیلی خود را به همراه دانشگاه محل تحصیل را وارد نمایید. در صورتی که دانشجو هستید به طور مثال نویسید دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف